"HYUNDAI" UVOZNI PROGRAM

- magnetni kontaktori
- pomoćni kontaktori
- kontaktori za kapacitivne terete
- pomoćni uređaji
- termobimetalni prekostrujni releji
- digitalna zaštita motora
- kompaktni i automatski prekidači
- pribor
- frekventni regulatori
- vazdušni prekidači
- vakuumski prekidači
- vakuumski kontaktori
KONTAKTORI I PREKOSTRUJNI RELEJI

MAGNETNI KONTAKTORI

HYUNDAI magnetni kontaktori su modularne konstrukcije čime je omogućena brza montaža pomoćnih kontakata, tajmera itd. Obezbeđuju lako rukovanje, ekonomski prihvatljive uslove i visoku pouzdanost.

Naprednog dizajna prilagođeni raznovrsnim primenama u motorno kontrolnim centrima. Takođe
preporučuju se u brodogradnji i elektranama čiji kriterijumi podrazumevaju podrazumevaju visoku
pouzdanost i dobre perfomanse.


STANDARDI I SERTIFIKATI

Standardi

 • IEC 60947
 • EN 60947
 • UL 508
 • BS 47794, BS 5424, BS 4941
 • VDE 0660
 • Det Norske Veritas
 • KS C4504
 • JISC 8328, JEM 1038

Sertifikati

 • ISO 18001, 14001, 9001
 • UL/C-UL
 • CE
 • TSE
 • GOST-R
 • CCC
 • KR, LR, ABS, BV, NK


TIP

Komandni naponi (V)

Nazivna snaga i struja u AC režimu (kW / A)


Pomoćni
kontakti

AC

DC

AC / DC

220 - 240 V

380 ~ 440 V

500 - 550 V

660 - 690 V

1000 V

HiMC 9

w

G

 

2.2/10

4/9

4/7

5.5/7

-

1a1b

HiMC 12

w

G

 

3.7/13

5.5/12

7.5/12

7.5/9

-

1a1b

HiMC 18

w

G

 

4.5/18

7.5/18

8.5/15

7.5/9

-

1a1b

HiMC 22

w

G

 

5.5/22

11 /22

15/22

15/18

-

1a1b

HiMC 32

w

G

 

7.5 / 32

15/32

18.5/28

18.5/22

-

2a2b

HiMC 40

w

G

 

11 /40

18.5/40

22/32

22/26

-

2a2b

HiMC 50

w

G

 

15/50

22/50

30/45

25/31

-

2a2b

HiMC 65

w

G

F

18.5/70

30/65

37/60

37/44

-

2a2b

HiMC 80

w

G

F

22/80

37/80

45/64

45/52

-

2a2b

HiMC 90

w

G

F

25/90

45/90

50/80

50/60

-

2a2b

HiMC110

w

G

F

30/110

55/110

60/110

55/65

65/50

2a2b

HiMC130

w

G

F

37/130

65/130

70/120

60/70

75/54

2a2b

HiMC150

w

G

F

45/150

75/150

90/140

90/100

90/66

2a2b

HiMC180

w

G

F

55/180

90/180

110/180

110/120

110/78

2a2b

HiMC220

w

G

F

63 / 220

110/220

132/200

132/150

132/96

2a2b

HiMC260

w

G

F

75 / 260

132/260

150/220

160/173

160/113

2a2b

HiMC300

w

G

F

90 / 300

160 / 300

160 / 273

200/220

200/141

2a2b

HiMC400

w

G

F

125/400

220 / 400

220 35C

250/300

250'178

2a2b

HiMC500

w

G

F

140/500

250 / 500

300 426

335/360

175/192

2a2b

HiMC630

w

G

F

190/630

330 / 630

330/500

400/412

300/213

2a2b

HiMC800

w

G

F

220 / 800

440 / 800

500 720

500 630-

400/284

2a2b


vrh stranePOMOĆNI KONTAKTORI

Omogućavaju upravljanje u komandnim kolima AC i DC struje. HMX je za AC napone upravljanja, a HMT za DC napone.

Posebnom konstrukcijom kontakata omogućavaju dug vek eksploatacije i siguran rad pri malim strujama i naponima na kontaktima.

Po potrebi može se povećati broj kontakata dodavanjem dodatnih natičnih kontakata pri čemu sve performanse ostaju očuvane.

Kategorija

Tip

Pomoćni kontaktor

Dodatni kontakti


AC

HMX 22

2a2b

4a, 3a1b, 2a2b, 1a3b, 4b

HMX31

3a1b

4a, 3a1b, 2a2b, 1a3b, 4b

HMX 40

4a

4a, 3a1b, 2a2b, 1a3b, 4b


DC

HMT 22

2a2b

4a, 3a1b, 2a2b, 1a3b, 4b

HMT31

3a1b

4a, 3a1b, 2a2b, 1a3b, 4b

HMT 40

4a

4a, 3a1b, 2a2b, 1a3b, 4b


vrh straneKONTAKTORI ZA KAPACITIVNE TERETE

Kontaktori za kapacitivne terete su opremljeni specijalnim dodatnim blokom koji obezbeđuje dugotrajan ispravan rad.

Ovi kontaktori su u trenutku uključenja prethodno opterećeni preko dograđenih NO kontakata i otpornih provodnika i tek tada se spajaju glavni kontakti.

Blok za kapacitivne terete se sastoji od tri NO glavnih kontakata i jednog pomoćnog
(NOiliNC).

Tip
Snaga kondenzatorske
baterije 50-60Hz
Snaga kontaktora
Dimenzije
AC -6b
Kontaktor
Blok za
kapacitivne terete
Spoljne dimenzije
Maksimalna snaga
Operativna AC
Tip
Dodaci
Š x V x D
200V

kVAR
230V
240V
kVAR

400V
415V
kVAR

440V

kVAR
500V
550V
kVAR
690V

kVAR
NO
(53-54)
NC
(51-52)
mm
HiMK 9W 21
5
5
9.7
9.7
14
14
HiMC 9W
HiAD 1A 22
1
-
44 x 166 x 123
HiMK 9W 12
HiAD 1B 22
-
1
HiMK 12W 21
6.7
6.7
12.5
12.5
18
18
HiMC 12W
HiAD 1A 22
1
-
HiMK 12W 12
HiAD 1B 22
-
1
HiMK 18W 21
8.5
8.5
16.7
16.7
24
24
HiMC 18W
HiAD 1A 22
1
-
HiMK 18W 12
HiAD 1B 22
-
1
HiMK 22W 21
10
10
18
18
26
26
HiMC 22W
HiAD 1A 22
1
-
HiMK 22W 12
HiAD 1B 22
-
1
HiMK 32W 32
14
16
27.5
30
34
45
HiMC 32W
HiAD 1A 50
1
-
63 x 166 x 123
HiMK 32W 23
HiAD 1B 50
-
1
HiMK 40W 32
20
20
30
33.3
48
48
HiMC 40W
HiAD 1A 50
1
-
HiMK 40W 23
HiAD 1B 50
-
1
HiMK 50W 32
21
24
40
45
50
65
HiMC 50W
HiAD 1A 50
1
-
70 x 178 x 136
HiMK 50W 23
HiAD 1B 50
-
1POMOĆNI UREĐAJITERMOBIMETALNI PREKOSTRUJNI RELEJI

 • Automatska kompenzacija temperature ambijenta u opsegu -25 °- + 55°C
 • Zaštita od asimetrije faza
 • Mehanizam sa nezavisnim okidanjem, reaguje bez obzira na položaj reset dugmeta
 • Ima galvanski izolovane pomoćne kontakte (1 NO +1NC)
 • Releji HiTH 130 - 800 konstruktivno izvedeni sa strujnim mernim transformatorom .
 • Zaštita IP 20
 • Mogu biti vezani za kontaktor direktno ili postavljeni posebno bilo na 35 mm (DIN) šinu ili pričvršćeni vijcima za pločuPregled opsega


vrh strane


DIGITALNA ZAŠTITA MOTORA

Savremeni metod zaštite motora. Omogućava višestruku zaštitu motora od struja, preopterećenja i kratkog spoja, inverzije, asimetrije i gubitka faza, zaštitu od zemljospoja. Obezbeđuje visoku preciznost i lako praćenje procesa.TIP EKONOMIK I STANDARD

Visoka pouzdanost
HiMP serija obezbeđuje vrhunsku pouzda­nost korišćenjem mikrokontrolera.

Primenljiv u kontrolnim kolima regulatora
HiMP serija poseduje visoke perfomanse pod uticajem harmonika, tako da može biti korišćena za kontrolna kola frekventnih regulatora u opsegu 20-200 Hz.

Spoljni uticaji

 • Kompletan EMS test
 • Osiguran od uticaja elektromagnetnog polja korišćenjem torusnih strujnih mernih transformatora

Raznovrsne metode ožičenja

 • Pin tip: Direktna montaža na HiNC seriju kontaktora
 • Vičani tip: Mogućnost priključenja na druge uređaje pomoću vijaka i kablova
 • Tunel tip: Kablovi prolaze kroz otvore 012mm

DELUXE TIP


Visoko pouzdana izvedba

 • Mikrokontroler serije HiMP obezbeđuje vrhunsku pouzdanost
 • Rad u realnom vremenu i visoka preciznost
Mnogobrojne zaštitne funkcije
■           Osnovne funkcije
 • Prekostrujna / podstrujna
 • Zaustavljanje / zaklučavanje
 • Gubitak faze / asimetrija / inverzija

■           Opcione funkcije

 • Zemljospojna zaštita
 • Zaštita od kratkog spoja

Preventivne funkcije

 • HiMP serija može sprečiti iznenadna prekostrujna okidanja uz posebnu funkciju alarma
 • HiMP serija omogućava lako praćenje preko displeja za vreme rada

Radno vremenske funkcije

 • Akumulirano vreme rada može biti prikazano na displeju
 • Neka vremena rada mogu biti podešena preko alarme funkcije, npr. upozorenje da je vreme za remont

Digitalni ampermetar

 • HiMP serija je opremljena za proveru struje u tri faze bez dodavanja ampermetara

Pokazivanje uzroka greške

 • Pomaže u lakšem održavanju i popravci

Mogućnost izbora tipa karakteristika (inverzna ili granična kriva)

Primenljiv u kontrolnim kolima frekventnih regulatora.


vrh strane


KOMPAKTNI I AUTOMATSKI PREKIDAČI

Optimalnog dizajna, jednostavni za instalaciju, širokog opsega mogućnosti i visokih prefomansi koje u potpunosti zadovoljavaju savremene zahteve za pouzdanim proizvodima prihvatljive cene i lakim za održavanje.

Standardi i sertifikati

Standardi

 • IEC 06947-2
 • NEMA AB-1
 • KS C8321

Sertifikati

 • ISO 18001, 14001, 9001
 • CE (Communitv European / TUV Rheinland)
 • TSE
 • GOST-R
 • CCC
 • KR, LR, ABS, BV, NK, GL

vrh strane


PRIBOR
FREKVENTNI REGULATORI

HYUNDAI hi run N - Series

Nova generacija HYUNDAI frekventnih regulatora, "N" serija razvijena je u skladu sa
potrebama korisnika, bogatim iskustvom i napretkom tehnologije. Kompaktni regulatori "N"
serije pokrivaju primene od mikro do visokonaponskog područja. Kao vodeći proizvođač u
Koreji i jedan od najvećih u svetu u ovoj oblasti HYUNDAI lako rešava sve probleme
korisnika u širokom opsegu snaga od 0,4kW - 4000 KW                                                                                           ,

Tip

Model

Snaga

Primena

Opis

N50

N50 (Monofazni vektorski)

1 0 220 V : 0.75-2.2 kW

Konvejeri, mlinovi, mašine za pranje, za preradu otpada, automatska vrata, ekstruderi

•    Kompaktni
•    Visokog polaznog momenta
•    Više načina rada
•    Lako održavanje

N100

N100 (Mali,vektorski)

1 0 2OOV:O.4~1.5kW 3 0 200 V : 0.4-7.5 kW 3 0 400 V : 0.4-7.5 kW

Ventlatori, pumpe, konvejeri, mašine za preradu drveta

•    Visok obrtni moment u vektorsku kontrolu
•    MMI korišćenjem RS 485
•    Auto tuning
•    Gabaritno mali

N300

N300 (Vektorski visokih performansi)

3 0 200 V : 5.5-55 kW 3 0 400 V: 5.5-132 kW

Dizalice, kranovi, ekstruderi, alatne mašine, pakerice, tekstilne mašine

•    Kompaktni
•    Moćan rad sa unapređenom senzorskom vektorskom tehnilogijom
•    Rad sa više otora

N300-P (Ventilatori, pumpe)

3 0 200 V : 5.5-75 kW 3 0 400 V: 5.5-160 kW

Ventilatori, pumpe, kompresori

•    Automatska ušteda energije
•    Lako održavanje
•    Interfejs prilagođen korisniku
•    Nizak nivo šuma

N500

N500 (Vektroski za velike snage)

3 0 4OOV: 160-350 kW

Ventilatori, pumpe, konvejeri

•    LCD prikazivanja rada
•    Kompaktni
•    Praćenje i memorisanje rada

N500-P (za velike snage)

3 0 400 V : 200-380 kW

Ventilatori, pumpe, kompresori

•    Ušteda energije
•    Kompaktni
•    Praćenje i memorisanje rada

N5000

N500-P (Vektorski za visoke voltaže velike snage)

3 0 3.3 kV: 150-1940 kW 3 0 6.6 kV : 330-3930 kW

Ventilatori, pumpe, kompresori

•    Visoka efikasnost
•    Nizak ukupan nivo harmonika
•    Lako održavanje
•    Neograničeno rastojanje između motora i reglatora
•    Senzorski digitalno prikazivanje (5" kolor LCD)
•    Lak za korišćenje


DOWNLOAD
Uputstvo za frekventne regulatore (ZIP, 596KB)VAZDUŠNI PREKIDAČI


Konstruisani za industriju i brodogradnju, HYUNDAI vazdušni prekidači imaju inovativnu strukturu, povećani stepen zaštite i odlične performanse.
Rade se za struje do 6300A i napone do 1000V.


VAKUUMSKI PREKIDAČI

HYUNDAI vakuumski prekidači imaju izuzetnu reputaciju zahvaljujući produženom roku redovnog servisa, lakom održavanju i odličnim karakteristikama za industrijska postrojenja, elektrane, razvidna postrojenja i brodove.
Proizvode se za napone do 38kV, nazivnih struja do 3150A.


VAKUUMSKI KONTAKTORI

HYUNDAI HCA serija visokonaponskih kontaktora je konstruisana i proizvedena za česta uključenja i posebno je pažnja usmerena na bezbednost i osiguranje kvaliteta.

Pogodni su za upravljanje 3-faznih motora različitih tipova, visoko naponskih i otpornih peći, kapacitivnih opterećenja i transformatora bilo suvih, bilo uljnih.

Nazivni napon do 6,6kV, nazivne struje do 400A.vrh strane