SERTIFIKATI


ART. 101 Nadgradno grlo G13 za fluoroscentnu cev
ART. 102 Nadgradno grlo G13 za fluoroscentnu cev i starter
ART. 103 Ugradno grlo G13 za fluoroscentnu cev
ART. 103a Ugradno grlo G13 sa oprugom za fluoroscentnu cev
ART. 104 Ugradno grlo za startere
ART. 203 Tropolna priljučnica za nazivne struje 32A i nazivnog napona 380V sa zaštitnim uzemljenjem
ART. 204 Tropolna priljučnica za nazivne struje 32A i nazivnog napona 380V sa nultim kontaktom i zaštitnim uzemljenjem
ART. 205 Tropolna priljučnica za nazivne struje 63A i nazivnog napona 380V sa zaštitnim uzemljenjem
ART. 206 Tropolna priljučnica za nazivne struje 63A i nazivnog napona 380V sa nultim kontaktom i zaštitnim uzemljenjem
ART. 209 Tropolni utikač za nazivne struje 32A i nazivnog napona 380V sa zaštitnim uzemljenjem
ART. 210 Tropolni utikač za nazivne struje 32A i nazivnog napona 380V sa nultim kontaktom i zaštitnim uzemljenjem
ART. 211 Tropolni utikač za nazivne struje 63A i nazivnog napona 380V sa zaštitnim uzemljenjem
ART. 212 Tropolni utikač za nazivne struje 63A i nazivnog napona 380V sa nultim kontaktom i zaštitnim uzemljenjem
ART. 301 Podnožje EP-1469 za pomoćne releje
ART. 401 Taster sa ravnom tipkom
ART. 402 Taster sa gljivastom tipkom
ART. 403 Taster udarni "SVE STOP"
ART. 404 Rotacioni taster-prekidač
ART. 405 Rotacioni taster-preklopka
ART. 601 Dvopolni utikač za nazivne struje 10/16A i nazivnog napona 250V sa kontaktom za uzemljenje
FH Beshalogena rebrasta elektro-instalaciona cev
FHS Beshalogena rebrasta elektro-instalaciona cev
FS Rebrasta elektro-instalaciona cev
FSO Rebrasta elektro-instalaciona cev