KONTAKT


Naziv firme: "ELNI-PROM" doo Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i projektovanje
Delatnost: Proizvodnja elektro-instalacionog materijala i ostale el.opreme
Adresa:
Babičkog odreda 19, Niš 18000, Srbija
Osoba za kontakt: Ljubomir Đorđević
Telefon/Fax:
018/590-477, 590-478, 590-480, 590-491
e-mail:
elniprom@sbb.rs
Matični broj: 07842511
PIB: 100616277
Tekući račun: 160 -185819 -78 (Banca Intesa)
Obveznik PDV: da (preuzmite potvrdu o PDV-u)