INDUSTRIJSKI UTIKAČ
Montaža na kabl
ART.
TIP
Struja
(A)
Napon
(V)
Broj
polova
Zaštita
Dimenzije (mm)
a
b
c
d
uvod
219
EPU-6343
63/60
380
3P+U
IP 67
115
240
-
-
-
220
EPU-6353
220/380
3P+N+U
115
240
-
-