INDUSTRIJSKI UTIKAČ
Montaža na kabl
ART.
TIP
Struja
(A)
Napon
(V)
Broj
polova
Zaštita
Dimenzije (mm)
a
b
c
d
uvod
211
EPU-6343
63/60
380
3P+E
IP44
69
240
-
-
Tu36
212
EPU-6343
220/380
3P+N+E
69
240
-
-