UGAONE SPOJNICE

Materijal: Pocinkovani lim

TIP
DIMENZIJE (mm)
LPNK
a
b