INDUSTRIJSKA PRIKLJUČNICA
Montaža na zid
ART.
TIP
Struja
(A)
Napon
(V)
Broj
polova
Zaštita
Dimenzije (mm)
a
b
c
d
uvod
203
EPP-3243
32/30
380
3P+E
IP44
100
184
82
66
Pg21
204
EPP-3253
220/380
3P+N+E
103
184
82
66