KUĆIŠTA SA 3 TASTERA
 ART.
TIP UGRAĐENIH TASTERA
43111
3 x ART.401
43211
1 x ART.402
2 x ART.401
43311
1 x ART.403
2 x ART.401