KUĆIŠTA SA 2 TASTERA
 ART.
TIP UGRAĐENIH TASTERA
4211
2 x ART.401
4212
1 x ART.401
1 x ART.402
4213
1 x ART.401
1 x ART.403