UGRADNO GRLO G13 SA OPRUGOM ZA FLUO CEV

Namena: Držač fluorescentne cevi

Osnovne dimenzije grla:
Osnovne dimenzije obrtnog držača fluorescentne cevi:
Materijal plastičnih delova grla:
Širina i debljina trakastog kontakta:
Širina i debljina lisnate opruge:
Materijal trakastog kontakta i lisnate opruge:
Nazivni napon:
Nazivna jačina struje:

25x12x29 mm
Ø17x10 mm
LEXAN 940
7,7x0,3 mm
13x0,3
CuSn6 HV220
250±10% V
2 A