UGRADNO GRLO G13 ZA FLUOROSCENTNU CEV

Namena: Držač fluorescentne cevi

Osnovne dimenzije grla:
Osnovne dimenzije obrtnog držača fluorescentne cevi:
Materijal plastičnih delova grla:
Širina i debljina trakastog kontakta:
Materijal trakastog kontakta:
Nazivni napon:
Nazivna jačina struje:

25x12x29 mm
Ø17x10 mm
LEXAN 940
7,7x0,3 mm
CuSn6 HV220
250+10% V
2 A